Giảng viên Vovinam FPT Polytechnic Hà Nội tiếp tục tham gia Kỳ thi thăng cấp trung đẳng

Ngày 21/1/2024, tại nhà thi đấu TDTT huyện Thanh Trì, Hà Nội, giảng viên Vovinam của trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội sẽ tham gia Kỳ thi thăng cấp trung đẳng Vovinam – Việt Võ Đạo Hà …

Vovinam: Nâng tầm võ Việt

Vovinam hay Việt Võ Đạo là một bộ môn võ thuật sáng tạo trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, được hun đúc từ tinh hoa truyền thống người anh hùng Việt Nam. Trân trọng giá trị truyền thống tốt …