Ấn tượng cô cán bộ y tế xinh đẹp của FPT Polytechnic Hà Nội

Bên cạnh công tác giảng dạy, quản lý các hoạt động văn – thể – mỹ dành cho sinh viên, công tác y tế học đường cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các trường học nói chung …