75fd1fc9172a7442379448d9a1b15a55
[QHDN -HN] Thông báo tuyển dụng Nhân viên quản trị website, web master, quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành Nhân viên quản trị website, web master, quản trị sàn giao dịch thương mại điện tử nếu nộp hồ sơ trước 18/4/2017.

Woman using laptop computer
[QHDN-HCM] Tuyển dụng quản trị website – Mã TDHCM001

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên quản trị website tính nếu ứng tuyển trước ngày 30/04/2017.

thiet-ke-do-hoa
[QHDN-HCM] Tuyển dụng nhân viên IT – Mã tin TDHCM002

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên IT nếu ứng tuyển trước ngày 30/04/2017.

[QHDN-HN] Thông báo tuyển dụng nhân viên triển khai phần mềm – TD322

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên triển khai phần mềm nếu ứng tuyển trước ngày 17/4.

[QHDN-HN] Thông báo tuyển dụng nhân viên Thiết kế đồ họa/ thực tập sinh thiết kế đồ họa – TD321

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên/ thực tập sinh thiết kế đồ họa nếu ứng tuyển trước 17h ngày 15/4.

thiet-ke-do-hoa
[QHDN-HN]THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH WEB – TD316

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên lập trình web tính nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.