[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN DESIGNER/LẬP TRÌNH VIÊN/CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN/TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN – TD337

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành chuyên viên design/ lập trình viên, chuyên viên tư vấn, lập  trình viên, tư vấn, trưởng nhóm  tư vấn nếu ứng tuyển trước ngày 31/5/2017. (Mã tin …

[QHDN – HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH/CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH/LẬP TRÌNH IOS/ LẬP TRÌNH .NET/ NHÂN VIÊN KIỂM THỬ – TD332

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên Kinh doanh, chuyên viên phân tích lập trình, lập trình IOS, lập trình. Net; Nhân viên kiểm thử nếu ứng tuyển trước ngày 30/4.