[QHDN – HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH/ THỰC TẬP ANDROID – TD317

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành lập trình/ thực tập sinh android nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.

thuc-tap-sinh
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN/ THỰC TẬP DESIGNER – TD318

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành thực tập sinh designer nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.

money-spells-1464864663977
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP TESTER – TD319

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên tester nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.

Hơn 10 nghìn thạc sỹ, cử nhân đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA – TD 320

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên thiết kế đồ họa nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.

75fd1fc9172a7442379448d9a1b15a55
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA – TD314

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành thực tập sinh thiết kế đồ họa nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.

1a
[QHDN – HN] Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật (Mã tin TD 309)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên kỹ thuật khi ứng tuyển trước 17h ngày 30/3.