design-new
HN – Thông báo tuyển nhân viên thiết kế đồ họa (Mã tin tuyển dụng: TD294)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội làm việc với vị trí nhân viên thiết kế đồ họa khi ứng tuyển trước ngày 25/02/2017.

hoc-cong-nghe-thong-tin
HN – Thông báo tuyển nhiều vị trí lập trình (Mã tin tuyển dụng: TD292)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội làm việc tại nhiều vị trí lập trình khi ứng tuyển trước ngày 25/02/2017.

lap-trinh-android
HN – Tuyển nhân viên lập trình Android (Mã tin tuyển dụng: TD291)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên lập trình Android khi ứng tuyển trước ngày 22/02/2017.

lap-trinh-php
HN – Tuyển nhân viên lập trình PHP (Mã tin tuyển dụng: TD290)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên lập trình PHP khi ứng tuyển trước ngày 22/02/2017.

r-d
HN – Thông báo tuyển nhân viên R & D (Mã tin tuyển dụng: TD289)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên R & D khi ứng tuyển trước ngày 22/02/2017.

17
HN – Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng (Mã tin tuyển dụng: TD288)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng khi ứng tuyển trước ngày 22/02/2017.