3
FPT Polytechnic Hà Nội tuyển giảng viên Công nghệ thông tin

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội hiện tiến hành tuyển dụng giảng viên khối ngành Công nghệ thông tin với hạn nộp hồ sơ là ngày 31/10/2016.

IMG_8902
HN – Tuyển thực tập triển khai phần mềm thư viện (Mã tin tuyển dụng: TD242)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội trở thành thực tập triển khai phần mềm thư viện khi đăng ký ứng tuyển trước 17h 28/09/2016.

IMG_8954
HN – Tuyển lập trình viên (Mã tin tuyển dụng : TD241)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên lập trình khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 29/09/2016.

IMG_9982
HN – Tuyển nhân viên Backend Deverloper và chăm sóc khách hàng game (Mã tin tuyển dụng : TD239)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên Backend Deverloper và nhân viênCSKH game khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 25/09/2016.

IMG_9921
HN – Thông báo tuyển dụng thực tập IT (Mã tin tuyển dụng: TD236)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành thực tập IT khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 29/08/2016.

1
HN – Tuyển nhân viên và cộng tác viên SEO (Mã tin tuyển dụng: TD235)

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội trở thành nhân viên và cộng tác viên SEO khi đăng ký ứng tuyển trước 17h ngày 29/08/2016.