design-new
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP MARKETING SALE – TD315

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành thực tập Marketing & Sale nếu ứng tuyển trước ngày 31/3 .

hoc-lap-trinh-ung-dung-iphone
[QHDN – HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP KỸ THUẬT MÁY TÍNH – TD310

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành thực tập sinh Kỹ thuật máy tính nếu ứng tuyển trước ngày 30/3/2017.

[QHDN – HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH/ THỰC TẬP ANDROID – TD317

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành lập trình/ thực tập sinh android nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.

thuc-tap-sinh
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN/ THỰC TẬP DESIGNER – TD318

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành thực tập sinh designer nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.

money-spells-1464864663977
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP TESTER – TD319

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên tester nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.

Hơn 10 nghìn thạc sỹ, cử nhân đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
[QHDN-HN] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ ĐỒ HỌA – TD 320

Sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic có cơ hội trở thành nhân viên thiết kế đồ họa nếu ứng tuyển trước ngày 31/3/2017.