Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh (TD427)

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội được đảm nhận vị trí Nhân viên kinh danh sản phẩm Công nghệ thông tin và làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo khi ứng tuyển trước ngày 28/02/2018.