“Chuyện thầm kín” của giới trẻ dưới con mắt thầy giáo hot boy FPT Polytechnic Hà Nội

Thầy giáo hot boy của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội cùng các chuyên gia sôi nổi bàn luận và trao đổi, tư vấn kiến thức, kỹ năng, thông tin giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe …

HCM – FPT Polytechnic nâng cao chất lượng chuyên môn cho giảng viên

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tổ chức khoá huấn luyện “How to teach effectively at FPT Polytechnic” dành cho cán bộ giảng viên. Đây là hoạt động thường niên và nằm trong chuỗi kế hoạch huấn luyện của cơ sở năm 2015. –