ĐN – Cán bộ và SV FPoly trải nghiệm Tết dân gian tại “Hội làng FPT”

Cán bộ nhân viên, sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Đà Nẵng đã có cơ hội trải nghiệm Tết dân gian tại “Hội làng FPT” ngày 19/01/2017.