FPoly Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Vì trái đất thân yêu”

Nhằm giúp sinh viên tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm về vấn đề bảo vệ môi trường  qua đó thể hiện tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã phát …