Sinh viên FPoly Hà Nội bảo vệ dự án tốt nghiệp trực tuyến

Vừa qua, ngành Quản trị Doanh nghiệp của Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã tổ chức buổi bảo vệ Tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khóa 15.2 với hình thức trực tuyến. Có thể nói buổi bảo vệ …

Chưa tốt nghiệp nhiều sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên đã có việc làm

Sau hơn 2 năm trải qua trong “lò rèn”, tháng 12 này hơn 150 sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên sẽ chính thức bước vào mùa bảo vệ đồ án tốt nghiệp, hoàn thành chương trình học tập. …