Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Content Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1209)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CONTENT MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1209) Bạn đang là sinh viên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm vị trí phù …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Thực Tập Sinh Thiết Kế (Mã tin tuyển dụng TD1208)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH THIẾT KẾ  (Mã tin tuyển dụng TD1208) Bạn đang là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Thiết Kế (Mã tin tuyển dụng TD1210)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (Mã tin tuyển dụng TD1210) Bạn đang là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Content Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1211)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CONTENT MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1211) Bạn đang là sinh viên ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm vị trí phù …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Mã tin tuyển dụng TD1207)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Mã tin tuyển dụng TD1207) Bạn đang là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến …

Thông Báo Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Thiết Kế Đồ Họa (Mã tin tuyển dụng TD1205)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Mã tin tuyển dụng TD1205) Bạn đang là sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, …

Sinh viên FPoly Hồ Chí Minh tham quan doanh nghiệp trước kỳ thực tập

Vào ngày 02/04/2021 tới đây, Phòng Quan hệ doanh nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với bộ môn Thiết kế đồ họa tổ chức chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp cho các bạn …