Chỉ còn nửa ngày để đăng ký dự thi “Nhà quản trị tài ba 2023”!

Vào 23h59p ngày 14/7, cổng đăng ký dự thi “Nhà quản trị tài ba 2023” sẽ chính thức đóng lại! Các bạn sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ mau đăng ký nào! “Nhà quản trị …