Training kỹ năng thuyết minh cho sinh viên K17, K18 Cơ khí FPT Polytechnic Cần Thơ

Vừa qua, các bạn sinh viên K17, K18 ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ đã có cơ hội tham gia khóa học training kỹ năng thuyết minh để chuẩn …