Khởi sự doanh nghiệp – Môn học “đánh thức” tiềm năng khởi nghiệp cho sinh viên FPoly

Khởi sự doanh nghiệp – môn học hấp dẫn, truyền cảm hứng kinh doanh cho các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic. Khởi nghiệp của sinh viên là một chuỗi hành trình khám phá những ý tưởng, biến những …