Lập trình trí thông minh nhân tạo: Seminar không thể bỏ lỡ dành cho “dân” CNTT FPoly

Nhằm mục đích giới thiệu đến sinh viên các công nghệ trong lập trình trí tuệ nhân tạo, cũng như khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành Lập trình máy tính nói riêng và …