Sinh viên FPoly Hồ Chí Minh tìm hiểu về bối cảnh nguồn nhân lực thời 4.0

Hội thảo “Bối cảnh nguồn nhân lực thời 4.0” được tổ chức ngày 3/4/2021 tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh vừa qua đã mang tới cho sinh viên cái nhìn toàn cảnh về thị trường lao động cũng như …