Mini Game “Tuấn Cuồi” số 2 – Chủ đề âm nhạc

Tối ngày 12/9/2021, cộng đồng sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng lại có thêm một đêm không ngủ với những trò chơi cực kỳ thú vị trong chương trình. Để tạo cơ hội cho các bạn được gặp …