HN – Khai giảng khóa học “Kỹ năng sử dụng hiệu quả Microsoft Office trong giảng dạy”

Chuyên đề thứ nhất “Kỹ năng sử dụng công cụ Microsoft Words” được tổ chức tại FPT Polytechnic Hà Nội đã thu hút được sự tham dự của đông đảo giáo viên các trường THPT.