HCM – FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân đạo”

Ngày 04/06, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường 4, quận Phú Nhuận tổ chức “Ngày hội hiến máu nhân đạo”.