Nguyễn Vĩnh Long – Ong Vàng FPoly Hà Nội kỳ Fall 2022: Từng chật vật tìm kiếm lối đi riêng

Với điểm tổng kết là 9.98, Nguyễn Vĩnh Long – sinh viên K18.3 ngành Phát triển phần mềm tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã đạt được danh hiệu Ong Vàng kỳ Fall 2022.  Ngày 20/2 vừa qua, tại …

Khám phá kỳ thực tập Fall 2022 của hơn 2000 sinh viên FPoly Hà Nội

Trong kỳ Fall 2022, 2338 bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã có cơ hội đến các doanh nghiệp để thực tập và làm việc. Chỉ còn ít thời gian nữa, kỳ thực tập sẽ kết thúc. …

Các loại biểu mẫu sinh viên FPoly Hà Nội cần hoàn thành trong kỳ thực tập Fall 2022

Bước vào kỳ thực tập Fall 2022 (12/9), các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội cần chú ý ba loại biểu mẫu phải hoàn thành sau đây! Giấy giới thiệu: (Không bắt buộc – Nếu Doanh nghiệp …