Khám phá kỳ thực tập Fall 2022 của hơn 2000 sinh viên FPoly Hà Nội

Trong kỳ Fall 2022, 2338 bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã có cơ hội đến các doanh nghiệp để thực tập và làm việc. Chỉ còn ít thời gian nữa, kỳ thực tập sẽ kết thúc. …

3 lưu ý quan trọng dành cho sinh viên FPoly khi đi thực tập

Thực tập tốt nghiệp hiện nay là môn học bắt buộc dành cho các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic, giúp các bạn trang bị tốt các kỹ năng thực tế tại doanh nghiệp trước khi ra trường. Đây …