HN – Hơn 300 vị trí tuyển dụng tại “Hội chợ việc làm – Job fair”

Lần đầu tiên tổ chức tại FPT Polytechnic Hà Nội, “Hội chợ việc làm – Job fair” đã thu hút hơn 24 doanh nghiệp tham dự cùng với 300 vị trí tuyển dụng và nhiều cơ hội thực tập khác.