Thông báo tuyển dụng vị trí Frontend React JS (Mã tuyển dụng TD1466)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ FRONTEND (REACT JS) (Mã tuyển dụng TD1466) Bạn theo học ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Frontend React JS trước ngày …