Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên quay dựng (Mã tuyển dụng TD1469)  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN QUAY DỰNG (Mã tuyển dụng TD1469) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí chuyên …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên CSKH (Mã tuyển dụng TD1470)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN CSKH (Mã tuyển dụng TD1470) Bạn theo học ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí chuyên viên CSKH trước …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên Telesale (Mã tuyển dụng TD1471)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TELESALE (Mã tuyển dụng TD1471) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí chuyên viên …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên Ads Marketing (Mã tuyển dụng TD1468)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN ADS MARKETING (Mã tuyển dụng TD1468) Bạn theo học ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí chuyên viên Ads Marketing …

Thông báo tuyển dụng vị trí Frontend React JS (Mã tuyển dụng TD1466)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ FRONTEND (REACT JS) (Mã tuyển dụng TD1466) Bạn theo học ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Frontend React JS trước ngày …

Thông báo tuyển dụng vị trí Frontend Node JS (Mã tuyển dụng TD1467)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ FRONTEND NODE JS (Mã tuyển dụng TD1467) Bạn theo học ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Frontend Node JS trước ngày …

Thông báo tuyển dụng vị trí Content Marketing (Mã tuyển dụng TD1464)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CONTENT MARKETING (Mã tuyển dụng TD1464) Bạn theo học ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Content Marketing trước ngày 27/5/2022 nhé! …

Thông báo tuyển dụng vị trí Video Editor (Mã tuyển dụng TD1463)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VIDEO EDITOR (Mã tuyển dụng TD1463) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Video Editor trước …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên lễ tân văn phòng (Tuyển bổ sung) (Mã tin tuyển dụng TD1106)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN LỄ TÂN VĂN PHÒNG (TUYỂN BỔ SUNG) (Mã tin tuyển dụng TD1006) Bạn đang là sinh viên đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao …