Hữu Thắng – Cựu sinh viên Quan trị Khách sạn FPoly HN giành tấm vé làm tại Singapore ra sao? 

Tham dự chương trình “Việc làm ngành khách sạn, nhà hàng tại Singapore 2021” do phòng Quan hệ Doanh nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội tổ chức, Hữu Thắng đã thành công chinh phục ban giám khảo để mở …