Sinh viên FPoly học gì trong giờ thực hành nghiệp vụ lưu trú?

Khác với kiến thức lý thuyết cứng nhắc, Thực hành nghiệp vụ lưu trú là một môn học vô cùng thú vị và bổ ích dành cho sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic chuyên ngành Quản trị Khách sạn, giúp …