FPoly Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch thực tập trong mùa dịch

Tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Không riêng gì TP. Hồ Chí Minh mà nhiều tỉnh, thành phố khác vẫn đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và chỉ …

Thực tập online: Phương pháp chống chế hay đang trở thành xu hướng?

Thực tập là nội dung quan trọng nằm trong chương trình học tập của sinh viên trước khi bước vào môi trường làm việc. Ngày nay thực tập được thể hiện dưới nhiều hình thức trong đó có việc đến …