Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Tester (Junior-Middle) (Mã tin tuyển dụng TD1360)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TESTER (JUNIOR – MIDDLE)  (Mã tin tuyển dụng TD1360) Bạn theo học khối ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy nhanh tay ứng tuyển vị …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Tester (Mã tin tuyển dụng TD1347)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TESTER  (Mã tin tuyển dụng TD1347) Bạn theo học CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy nhanh tay ứng tuyển vị trí Tester trước ngày 08/12/2021. …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Thực Tập Sinh Kiểm Thử (TESTER) (Mã tin tuyển dụng TD1238)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH KIỂM THỬ (TESTER) (Mã tin tuyển dụng TD1238) Bạn theo học Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và muốn tìm công việc phù hợp để có thêm kinh …