Hơn 700 sinh viên FPoly Hồ Chí Minh được tôn vinh trong học kỳ Spring

Ngày 26/6/2020, Lễ tương dương sinh viên tiêu biểu học kỳ Spring 2020 đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 700 sinh viên tiêu biểu học kỳ Spring cùng đông đảo quý thầy cô, giảng viên đang …