Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Thực Tập Sinh Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1380)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1380) Bạn đang theo học Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm cơ hội thực tập phù hợp, hãy nhanh tay ứng tuyển vị trí …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Marketing (Mã tin tuyển dụng TD1379)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1379) Bạn theo học Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên Marketing trước ngày …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí CTV SEO (Mã tin tuyển dụng TD1378)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CTV SEO (Mã tin tuyển dụng TD1378) Bạn theo học Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV SEO trước ngày 28/2/2022. Số …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Trưởng Phòng Kinh Doanh (Mã tin tuyển dụng TD1377)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (Mã tin tuyển dụng TD1377) Bạn theo học ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Trưởng phòng Kinh …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Chuyên Viên Sales (Mã tin tuyển dụng TD1376)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN SALES (Mã tin tuyển dụng TD1376) Bạn theo học ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy nhanh tay ứng tuyển vị trí Chuyên viên …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Multimedia Designer (Mã tin tuyển dụng TD1366)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ MULTIMEDIA DESIGNER (Mã tin tuyển dụng TD1366) Bạn theo học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Multimedia Designer trước ngày …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Bán Hàng (Mã tin tuyển dụng TD1365)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (Mã tin tuyển dụng TD1365) Bạn theo học khối ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Nhân viên …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Kỹ Sư Điện (Mã tin tuyển dụng TD1364)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ ĐIỆN (Mã tin tuyển dụng TD1364) Bạn theo học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Công Nhân Vận Hành Máy Cắt (Mã tin tuyển dụng TD1363)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY CẮT (Mã tin tuyển dụng TD1363) Bạn theo học khối ngành Cơ khí tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên Triển Khai – Hỗ Trợ Phần Mềm (Mã tin tuyển dụng TD1362)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI – HỖ TRỢ PHẦN MỀM  (Mã tin tuyển dụng TD1362) Bạn theo học khối ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Java Developer (Mã tin tuyển dụng TD1361)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ JAVA DEVELOPER  (Mã tin tuyển dụng TD1361) Bạn theo học khối ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy nhanh tay ứng tuyển vị trí Java …