[HN.TD1823] Thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý phát triển dự án

Thông báo tuyển dụng vị trí Trợ lý phát triển dự án (Mã tuyển dụng TD1823)        Bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí Trợ lý phát …

[HN.TD1812] Thông báo tuyển dụng Nhân viên thiết kế

Thông báo tuyển dụng Nhân viên thiết kế   (Mã tuyển dụng TD1812)      Bạn đang theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị …

[HN.TD1811] Thông báo tuyển dụng Nhân viên diễn hoạt 2D  

Thông báo tuyển dụng Nhân viên diễn hoạt 2D (Mã tuyển dụng TD1811)        Bạn đang học Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên Diễn …

[HN.TD1809] Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên truyền thông nội bộ & văn hóa

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên truyền thông nội bộ & văn hóa  (Mã tuyển dụng TD1809)    Bạn đang theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển …

[HN.TD1810] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Business Development Intern

Thông báo tuyển dụng Business Development Intern  (Mã tuyển dụng TD1810)    Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên Business Development Intern trước 28/2/2023 nhé!  …

[HN.TD1795] Thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh doanh   (Mã tuyển dụng TD1795)    Bạn đang học tập tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên kinh doanh nhé!  Số lượng: …

[HN.TD1807] Thông báo tuyển dụng nhân viên Marketing

Thông báo tuyển dụng nhân viên Marketing   (Mã tuyển dụng TD1807)    Bạn đang theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên Marketing trước ngày …

[HN.TD1808] Thông báo tuyển dụng nhân viên trực Page

Thông báo tuyển dụng nhân viên trực Page  (Mã tuyển dụng TD1808)    Bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên trực tiếp trước 28/02/2023 nhé!  …

[HCM 0123.11] Thông báo tuyển dụng Họa sĩ Webtoon

Thông báo tuyển dụng Họa sĩ Webtoon (Mã tuyển dụng 0123.11) Bạn đang học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic HCM và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí Họa sĩ Webtoon …

[HN.TD1801] Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Đấu nối tụ điện

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Đấu nối tụ điện (Mã tuyển dụng TD1801) Bạn đang theo học ngành Điện – Cơ khí tại Cao đẳng FPT Polytechnic HN và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển …

[HN.TD1806] Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh  (Mã tuyển dụng TD1806) Bạn đang theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên …