[HCM 0623.03] Thông báo tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh phần mềm Quản trị doanh nghiệp

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh phần mềm Quản trị doanh nghiệp (Mã tuyển dụng 0623.03) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Chuyên viên …

Thông báo tuyển dụng chuyên viên kinh doanh (Mã TD_DN-1019)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH  (Mã TD_DN-1019) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí chuyên viên kinh doanh nhé! 1. Thời gian làm việc Thứ …

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh dịch vụ viễn thông (Mã tuyển dụng 0922.15)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (Mã tuyển dụng 0922.15) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên kinh doanh (Mã tuyển dụng TD1642)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (Mã tuyển dụng TD1642) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí chuyên viên kinh doanh trước ngày …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên kinh doanh (Mã tuyển dụng TD1641)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (Mã tuyển dụng TD1641) Bạn đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí …