[HN.TD2236] Thông báo tuyển dụng vị trí Cộng tác sinh viên (Tổ chức sự kiện)

Thông báo tuyển dụng vị trí Cộng tác sinh viên (Tổ chức sự kiện) (Mã tuyển dụng TD2236) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Cộng tác …

[HN.TD2237] Thông báo tuyển dụng vị trí Cộng tác sinh viên (Phụ trách thiết kế)

Thông báo tuyển dụng vị trí Cộng tác sinh viên (Phụ trách thiết kế) (Mã tuyển dụng TD2237) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Cộng tác …

[HCM 109] Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên Thiết kế

Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên Thiết kế (Mã tuyển dụng 109) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Cộng tác viên tại Công ty CP …

[HN.TD2113] Thông báo tuyển dụng CTV Hợp tác Truyền thông

Thông báo tuyển dụng CTV Hợp tác Truyền thông (Mã tuyển dụng TD2113) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí CTV Hợp tác Truyền thông tại Công …

[HN.TD2108] Thông báo tuyển dụng CTV Ban đối ngoại

Thông báo tuyển dụng CTV Ban đối ngoại (Mã tuyển dụng TD2108) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí CTV Ban đối ngoại tại FPTU Business Club …

[HN.TD1836] Thông báo tuyển dụng CTV kinh doanh và chăm sóc khách hàng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CTV KINH DOANH VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Mã tuyển dụng TD1836)        Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí CTV kinh doanh và chăm …

[HN.TD1831] Thông báo tuyển dụng CTV Telesale

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CTV TELESALE (Mã tuyển dụng TD1831)        Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí cộng tác viên Telesale trước ngày 06/03/2023 nhé! Số lượng: 10 …

Thông báo tuyển dụng CTV viết, tổng hợp tin bài tại Yeah1 News (Mã tuyển dụng 1022.03)

Thông báo tuyển dụng CTV viết, tổng hợp tin bài tại Yeah1 News (Mã tuyển dụng 1022.03) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV viết, tổng …

Thông báo tuyển dụng CTV Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic HCM (Mã tuyển dụng 0822.27)

Thông báo tuyển dụng CTV Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng FPT Polytechnic HCM (Mã tuyển dụng 0822.27) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic HCM và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV …