Gặp gỡ chàng cán bộ Quan hệ doanh nghiệp dễ mến của FPoly Hồ Chí Minh

Từng băn khoăn trăn trở rất nhiều khi quyết định chuyển hướng từ bộ phận Công tác sinh viên sang Phòng Quan hệ doanh nghiệp của Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh, nhưng sau hai năm làm việc ở …

Cặp đôi 9x đầu quân về FPT Polytechnic Đà Nẵng

Để chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới khi sinh viên quay trở lại trường học tập, Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã chào đón thêm 2 hành viên 9x ra nhập đội ngũ cán bộ Công tác …