[HN.TD2244] Thông báo tuyển dụng vị trí QA/Tester (Intern)

Thông báo tuyển dụng vị trí QA/Tester (Intern) (Mã tuyển dụng TD2244) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí QA/Tester (Intern) tại Công ty TNHH Sun Asterisk …

[HN.TD2225] Thông báo tuyển dụng vị trí Intern/Fresher software developer

Thông báo tuyển dụng vị trí Intern/Fresher software developer (Mã tuyển dụng TD2225) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Intern/Fresher software developer tại Công ty cổ …

Thông báo tuyển dụng TTS thiết kế (Mã tuyển dụng_1122.38)

Thông báo tuyển dụng TTS thiết kế (Mã tuyển dụng 1122.38) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS thiết kế nhé! Thời gian làm việc Trao đổi …

Thông báo tuyển dụng Fresher/Intern

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG FRESHER/INTERN TẠI NTQ SOLUTION Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Fresher/Intern tại NTQ Solution trước ngay 23/12/2022 nhé! Số lượng: TD1747 – C# …

Thông báo tuyển dụng TTS kỹ thuật LED (Mã tuyển dụng_1122.31)

Thông báo tuyển dụng TTS kỹ thuật LED (Mã tuyển dụng 1122.31) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS kỹ thuật Led nhé!  Thời gian làm việc …

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Content (Mã tuyển dụng 1122.23)

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Content (Mã tuyển dụng 1122.23) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí thực tập sinh content nhé! Thời gian làm …

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh SEO (Mã tuyển dụng 1122.25)

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh SEO (Mã tuyển dụng 1122.25) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS SEO nhé! …

Thông báo tuyển dụng TTS PR Remote tại MCV (Mã tuyển dụng 1122.06)

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh PR Remote tại MCV (Mã tuyển dụng 1122.06) Bạn theo học ngành PR – Tổ chức sự kiện tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay …

Thông báo tuyển dụng TTS Graphic Design (Mã tuyển dụng 1022.21)

Thông báo tuyển dụng TTS Graphic Design  (Mã tuyển dụng 1022.21) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí thực tập sinh Graphic design nhé! Thời gian làm …

Thông báo tuyển dụng TTS Marketing (Mã tuyển dụng 0922.18)

Thông báo tuyển dụng TTS Marketing (Mã tuyển dụng 0922.18) Bạn theo học ngành Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS Marketing ATHENA Beauty Care nhé! Thời gian làm …

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Telesale (Mã tuyển dụng 0922.12)

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Telesale (Mã tuyển dụng 0922.12) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Thực tập sinh …

Thông báo tuyển dụng TTS và nhân viên The Grand Hồ Tràm Strip (Mã tuyển dụng 0822.26)

Thông báo tuyển dụng TTS và nhân viên The Grand Hồ Tràm Strip (Mã tuyển dụng 0822.26) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS và nhân …