“Giải mã” bí quyết kinh doanh trong mùa dịch Covid

Để có thể giúp các bạn sinh viên nắm rõ các kỹ năng bán hàng quan trọng và cần thiết khi triển khai quản lý hoạt động bán hàng, quản lý khách hàng cũng như quản trị mục tiêu bán …