[HCM.TD54] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Photo, Video Editor

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh (Mã tuyển dụng 54) Bạn là sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh Photo, Video Editor tại Công ty …

[HN.TD2079] Thông báo tuyển dụng Video Editor

Thông báo tuyển dụng Video Editor (Mã tuyển dụng TD2079) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Video editor tại Vega Animation Studio nhé! Số lượng tuyển …

[HN.TD2041] Thông báo tuyển dụng Video Editor

Thông báo tuyển dụng Video Editor (Mã tuyển dụng TD2041) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Video Editor tại VEGA animation studio nhé! Số lượng tuyển …

[HCM 0623.04] Thông báo tuyển dụng Video Editor

Thông báo tuyển dụng Video Editor (Mã tuyển dụng 0623.04) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Video Editor quản trị doanh nghiệp tại Moli Group SJC nhé! …

Thông báo tuyển dụng Video Editor & Graphic Designer (Mã tuyển dụng_TD1732)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIDEO EDITOR & GRAPHIC DESIGNER  (Mã tuyển dụng TD1732)    Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Video editor & Graphic designer trước ngày …

TechSmith Camtasia – Phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp dành cho sinh viên

Bạn muốn thử sức chỉnh sửa video bằng nhiều phần mềm khác nhau? Hãy tham khảo ngay phần mềm TechSmith Camtasia nhé! Xu hướng của xã hội ngày nay là đăng tải thông tin công khai trên các trang mạng …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh Video Editor (Mã _TD1691)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH VIDEO EDITOR  (Mã tuyển dụng TD1691)    Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí thực tập sinh Video Editor …

Thông báo tuyển dụng vị trí Video Editor (Mã tuyển dụng TD1658)

Thông báo tuyển dụng vị trí Video Editor (Mã tuyển dụng TD1658) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Video Editor nhé! …

Thông báo tuyển dụng vị trí CTV Editor Video TikTok, Youtube, Facebook (Mã tuyển dụng TD1592)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CTV EDITOR VIDEO TIKTOK, YOUTUBE, FACEBOOK (Mã tuyển dụng TD1592) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị …