Khi giảng viên FPoly bắt tay “mai mối” việc làm cho sinh viên

Nâng cao trải nghiệm thực tế, tìm kiếm việc làm cho sinh viên ngay từ trên ghế nhà trường, “kết duyên” sinh viên với nhà tuyển dụng là những ưu tiên hàng đầu của thầy cô giáo tại Cao đẳng …