Thông báo tuyển dụng nhân viên CSKH (Mã tuyển dụng 1122.18)

Thông báo tuyển dụng nhân viên CSKH (Mã tuyển dụng 1122.18) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên CSKH nhé! Thời gian làm việc Sáng: 8h00 …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên livestream (Mã TD_TD1716)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, NHÂN VIÊN LIVESTREM  (Mã tuyển dụng TD1716)    Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng (Mã TD_1705)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  (Mã tuyển dụng TD1705)    Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí nhân viên chăm sóc …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên CSKH (Mã tuyển dụng TD1501)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CSKH (Mã tuyển dụng TD1501) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên CSKH (Mã tuyển dụng TD1494)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CSKH (Mã tuyển dụng TD1494) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên viên CSKH (Mã tuyển dụng TD1470)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN CSKH (Mã tuyển dụng TD1470) Bạn theo học ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí chuyên viên CSKH trước …

Thông Báo Tuyển Dụng Vị Trí Nhân Viên CSKH (Mã tin tuyển dụng TD1386)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CSKH (Mã tin tuyển dụng TD1386) Bạn theo học ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm phù hợp? Hãy nhanh tay ứng tuyển vị trí …