Thông báo tuyển dụng Nhân viên nhà hàng Nuboko Hà Nội (Mã tuyển dụng TD1510)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG NUBOKO HÀ NỘI (Mã tuyển dụng TD1510) Bạn theo học ngành Quản trị khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Nhà hàng/Waiter (Mã tuyển dụng TD1492)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG/WAITER (Mã tuyển dụng TD1492) Bạn theo học ngành Quản trị khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân …