Đông đảo sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên bước vào tuần định hướng trước kỳ học

Sáng ngày 17/8/2019, Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên chính thức tổ chức tuần lễ định hướng cho hơn 150 bạn tân sinh viên trước kỳ học. Tuần lễ định hướng được tổ chức đã cung cấp các nội dung …

Tân sinh viên FPT Polytechnic Khóa 10.2 – đợt 2 hoàn thành tuần định hướng

Từ ngày 07/05 – 12/05/2014, sinh viên Khóa 10.2- đợt 2 của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic trên toàn quốc đã hoàn thành tuần lễ định hướng đầu khóa học.