Thông báo tuyển dụng Lập trình viên hệ thống Web dịch vụ VAS (Mã tin tuyển dụng TD1169)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN HỆ THỐNG WEB DỊCH VỤ VAS (Mã tin tuyển dụng TD1169) Bạn đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao …

Thông báo tuyển dụng nhân viên lễ tân tiếng anh_TD1164

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN TIẾNG ANH (Mã tin tuyển dụng TD1164) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Du lịch_Nhà hàng_Khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, …

Thông báo tuyển dụng nhân viên buồng phòng, giặt là_TD1163

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG, GIẶT LÀ (Mã tin tuyển dụng TD1163) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Du lịch_Nhà hàng_Khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, …

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh thiết kế đồ họa_TD1162

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Mã tin tuyển dụng TD1162) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến …

Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa_TD1161

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Mã tin tuyển dụng TD1161) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, …

Thông báo tuyển dụng cộng tác viên xử lý bản vẽ kiến trúc nhà nhật (Mã tin tuyển dụng TD1160)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN XỬ LÝ BẢN VẼ KIẾN TRÚC NHÀ NHẬT (Mã tin tuyển dụng TD1160) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành thiết kế tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng …

Thông báo tuyển dụng vị trí cộng tác viên thiết kế tài liệu (Mã tin tuyển dụng TD1159)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CỘNG TÁC VIÊN THIẾT KẾ TÀI LIỆU (Mã tin tuyển dụng TD1159) Bạn đang là sinh viên tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng vị trí truyền thông nội bộ (Mã tin tuyển dụng TD1158)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ (Mã tin tuyển dụng TD1158) Bạn đang là sinh viên tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong muốn tìm vị trí …

Thông báo tuyển dụng vị trí Frontend Developer (Mã tin tuyển dụng TD1157)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ FRONTEND DEVELOPER (Mã tin tuyển dụng TD1157) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng vị trí chuyên gia Marketing Online (Mã tin tuyển dụng TD1153)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN GIA MARKETING ONLINE (Mã tin tuyển dụng TD1153) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên content (Mã tin tuyển dụng TD1154)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN CONTENT (Mã tin tuyển dụng TD1154) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, mong …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế đồ hoạ (Mã tin tuyển dụng TD1155)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ (Mã tin tuyển dụng TD1155) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, …