Thông báo tuyển dụng vị trí CTV Copywriter (Mã tuyển dụng TD1523)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CTV COPYWRITER (Mã tuyển dụng TD1523) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí CTV Copywriter trước ngày 01/07/2022 …