Thông báo tuyển dụng vị trí Graphic Designer (Mã tuyển dụng TD1534)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GRAPHIC DESIGNER (Mã tuyển dụng TD1534) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Graphic Desiger trước …

Thông báo tuyển dụng vị trí Graphic Designer – Game NFT/FI (Mã tuyển dụng TD1472)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GRAPHIC DESIGNER – GAME NFT/FI (Mã tuyển dụng TD1472) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí …

Thông báo tuyển dụng vị trí Graphic Designer (Mã tuyển dụng TD1462)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GRAPHIC DESIGNER (Mã tuyển dụng TD1462) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Graphic Designer trước …