[HCM 0223.24] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn (Mã tuyển dụng: 0223.24) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Nhân viên Khách sạn tại Rex Hotel Saigon nhé! 1.Vị …

[HCM 0323.01] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn  (Mã tuyển dụng: 0323.01) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Khách sạn tại A25 nhé! Vị trí …

[HCM0123.10] Thông báo tuyển dụng nhân viên khách sạn

Thông báo tuyển dụng nhân viên khách sạn (Mã tuyển dụng 0123.10 ) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên khách sạn nhé! Vị trí ứng …