Tổ chức sự kiện Top Trending – Việc khó đã có FPoly lo!

Đới với các giảng viên đang công tác tại Cao đẳng FPT Polytechnic HCM thì những buổi học thực tế và sinh động là điều mà các giảng viên luôn hướng tới, thông qua những buổi học này, những kiến …

Producer Rap Việt chia sẻ những kinh nghiệm không thể bỏ qua với sinh viên FPoly

Nghề chọn người hay người chọn nghề? Có nên bước ra khỏi vùng an toàn? Anh Vũ Bình Nguyên – Producer Rap Việt đã mang tới những chia sẻ vô cùng thực tế đối với sinh viên Cao đẳng FPT …