FPoly Đà Nẵng đưa sinh viên ngành Du lịch khám phá miền Bắc

Với phương châm Thực học – Thực nghiệp, bên cạnh những kiến thức trên sách vở, Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng luôn khuyến khích sinh viên trải nghiệm thực tế bằng cách tạo cơ hội cho sinh viên đi …