[HN.TD1956] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Lễ tân

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Lễ tân (Mã tuyển dụng TD1956) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Lễ tân tại Bim Group nhé!  Số …

Thông báo tuyển dụng nhân viên lễ tân (Mã tuyển dụng_1122.33)

Thông báo tuyển dụng nhân viên lễ tân (Mã tuyển dụng_1122.33) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên lễ tân nhé! Thời gian làm việc Số …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân (Mã tuyển dụng TD1512)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN LỄ TÂN (Mã tuyển dụng TD1512) Bạn theo học ngành Quản trị khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên nhà hàng (Mã tuyển dụng TD1511)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG (Mã tuyển dụng TD1511) Bạn theo học ngành Quản trị khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên lễ tân (Mã tuyển dụng TD1500)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN LỄ TÂN (Mã tuyển dụng TD1500) Bạn theo học ngành Quản trị khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân …