Độc đáo với dự án nhập môn Digital Marketing của sinh viên FPoly Tây Nguyên

Dự án Nhập môn Digital Marketing do sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên thực hiện đã thành công với bản kế hoạch chi tiết cho doanh nghiệp. Digital marketing là một trong những hoạt động tiếp thị gần như không …

Sinh viên FPoly hào hứng nhập môn Marketing mạng xã hội

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0 chính là bước đệm tạo điều kiện tốt nhất để ngành Thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, đây cũng chính là ngành học dần trở thành …