Kỹ năng teamwork hiệu quả dành cho sinh viên trong mùa học trực tuyến

Dù phải học trực tuyến nhưng các sinh viên của Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ luôn giữ vững ý thức học tập, nâng cao tinh thần teamwork và sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng vô cùng tuyệt …