[HN.TD2065] Thông báo tuyển dụng Kỹ thuật viên, Tester

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN, TESTER (Mã tuyển dụng TD2065) Bạn là sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Kỹ thuật viên, Tester tại Samsung R&D Center …

Thông bá tuyển dụng vị trí kỹ thuật viên, tư vấn viên (Mã_TD1698)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ THUẬT VIÊN, TƯ VẤN VIÊN (Mã tuyển dụng: TD1698) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí kỹ thuật viên, tư …

Thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên hỗ trợ từ xa (Mã tuyển dụng TD1619)

Thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên hỗ trợ từ xa (Mã tuyển dụng TD1619) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay …

Thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên máy gầm điện (Mã tuyển dụng TD1474)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ THUẬT VIÊN MÁY GẦM ĐIỆN (Mã tuyển dụng TD1474) Bạn theo học khối ngành Kĩ thuật tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí …